EĞİTİM MODÜLLERİ

This training is in Turkish. Will be available in English, Czech and Latvian languages soon.

Bu modül, eğitim hakkında genel bilgi vermektedir.

Bu modül, içerici sağlık ve hak temelli yaklaşımın önemini değerlendirme fırsatı sunar. Ayrıca, hastanedeki sağlık profesyonelleri ve özel bakım gereksinimi olanlar için içerici sağlığı keşfetmek adına fikir ve örnekler sunar.

Bu modül dezavantajlı grupları tanımlama ve ihtiyaçlarını belirleme fırsatı sunar. Ayrıca, değişim potansiyeli de dahil olmak üzere, bu tür grup temelli eşitsizliklerin etkenlerini anlamak ve bu eşitsizliklerin kalkınma ve yapısal dönüşüm üzerindeki etkilerini değerlendirmek için fikirler ve örnekler sunar.

Bu modül, herkesin fiziksel ve zihinsel sağlığını ya da iyilik halini ve tehlikelerden korunmasını sağlamak, sağlıklı ve güvenli bir çevreye sahip olma hakkına erişmek üzere bir fırsat sunmaktadır. Bunun yanı sıra tedaviyi reddetme, uygun tedaviyi alma hakkına sahip olma, sağlık koşulları konusunda bilgi sahibi olma ve hastanede görevli sağlık profesyonelleri için hasta haklarını ve hastalarını araştırmak için gerekli stratejileri bilme hakkında fikirler ve örnekler sunmaktadır.

Bu modül hastalar ve sağlık çalışanları arasında etkili bir iletişim şekli ortaya çıkarma fırsatı sağlar. Hasta bakımını üstlenirken ya da devrederken gerekli olan İçerici İletişim örnekleri ve fikirleri sağlar. Doğru iletişim kuramamak teşhislerde karışıklıkla yanlış tedaviyle sonuçlanabilir. İçerici iletişim ayrıca insanların farklı iletişim ihtiyaçları ve sosyal farkındalık oluşturması için bir araç görevi görür.
Watch Now
Bu modül hastalar ve sağlık çalışanları arasında etkili bir iletişim şekli ortaya çıkarma fırsatı sağlar. Hasta bakımını üstlenirken ya da devrederken gerekli olan İçerici İletişim örnekleri ve fikirleri sağlar. Doğru iletişim kuramamak teşhislerde karışıklıkla yanlış tedaviyle sonuçlanabilir. İçerici iletişim ayrıca insanların farklı iletişim ihtiyaçları ve sosyal farkındalık oluşturması için bir araç görevi görür.

Bu modül kalite konusunda bir farkındalık yaratma fırsatı doğurur çünkü hastaların aldığı hizmetin seviyesinin korunmasına yardımcı olur ve tüm hastaların ihtiyaçlarının etkili bir şekilde giderilmesi gerekliliğini vurgular. Ayrıca, standartlar sağlık hizmetlerindeki erzak kalitesini artırmanın yanı sıra ulaştırma (dağıtım) hizmetlerini de kolaylaştıracaktır.

Bu bölümde, bütün modülleri içeren bir testiniz olacak. Bu test konularla ilgili genel bilginizi ölçmeyi amaçlamaktadır.

This project has been funded with support from the European Commission.
This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.